Перейти до вмісту

ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ

ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ОБ’ЄКТАМ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Київ, Україна
29-30 червня 2023 року

Запрошуємо Вас узяти участь у 2-й Міжнародній науково-практичній конференції «ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ОБ’ЄКТАМ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ», присвяченій актуальним проблемам оцінювання ризиків і загроз, моделювання, розробки методів захисту і кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, розвитку відповідних інформаційних систем і телекомунікаційних технологій, яка буде проводитись 29-30 червня 2023 року. на базі Державного науково-дослідного інституту технологій кібербезпеки та захисту інформації, Асоціації фахівців цивільного захисту й Інституту дослідження кіберпростору (Київ, Україна).
До участі в конференції запрошуються науковці, експерти, держслужбовці, підприємці, викладачі, аспіранти, студенти, інженери, фахівці.
Оргкомітет буде вдячний Вам, якщо Ви ознайомите з цією інформацією своїх колег.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Висвітлення найважливіших досягнень у теорії та практиці наукового оцінювання кібербезпеки, техногенної та екологічної безпеки населення від наслідків, загроз та ризиків ураження критичної інфраструктури

ЦІЛІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Визначення концептуальних основ головних напрямків розвитку цієї сфери науки і технологій в сучасних реаліях України і світу та в стратегічній перспективі.
 • Аналіз методів і способів керування захистом різних об’єктів критичної інфраструктури на основі інформаційних систем і телекомунікаційних технологій.
 • Аналіз можливостей використання методів сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій у процесі побудови систем кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури.
 • Вільний обмін думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.

ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ

 1. Системний підхід до захисту об’єктів критичної інфраструктури.
 2. Теоретичні і методологічні основи оцінювання кіберзагроз, техногенних та екологічних загроз і ризиків для критичної інфраструктури.
 3. Методи і засоби оцінювання кіберзагроз, техногенних та екологічних загроз і ризиків для критичної інфраструктури.
 4. Програмні засоби для аналітики, системи моделювання кіберзагроз, техногенних та екологічних процесів і діяльності об’єктів критичної інфраструктури.
 5. Інформаційні системи для оцінювання кіберзагроз, техногенних та екологічних загроз і ризиків для критичної інфраструктури.
 6. Напрямки, завдання та проблеми стандартизації в сфері захисту критичної інфраструктури.
 7. Моделювання та симуляція стихійних лих, надзвичайних ситуацій і реагування на них.
 8. Досвід використання інформаційних технологій, безпілотних літальних апаратів і роботів для моніторингу довкілля, запобігання й ліквідації загроз природного і техногенного походження для об’єктів критичної інфраструктури.
 9. Завдання, перспективи та проблеми відновлення територій та критичної інфраструктури за наслідками надзвичайних ситуацій та збройного конфлікту.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

 • Чумаченко С. М. д.т.н., с.н.с., голова ГО «Асоціація фахівців цивільного захисту» «Інститут дослідження кіберпростору», (Київ, Україна)

Заступники голови:

 • Еміль Фауре – д.т.н., проф., проректор з наукової роботи Черкаського державного технологічного університету, заступник голови ГО «Інститут дослідження кіберпростору»
 • Яковлєв Є.О. – д.т.н., с.н.с., заступник голови ГО «Асоціація фахівців цивільного захисту», головний науковий співробітник Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору Президії НАН України
 • Лисенко О. І. – д.т.н., проф., професор кафедри телекомунікацій Навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського (Київ, Україна)
 • Попель В.А. – начальник відділу науково-технічної експертизи Державного науково-дослідного інституту технологій кібербезпеки та захисту інформації

ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ

 • Kanayama Rene Japan Investment Council, UK (Лондон, Велика Британія)
 • Kirchu Fedir PhD, Associated Professor, Head of Research and Development Department, ROESYS MedTec GmbH, (Еспелькам, Німеччина)
 • Rolf Petri Prof. Dr., independent senior expert of Humanitarian Dialogue (Бeрлін, Німеччина)
 • Natalie Lubenska Dipl. – Ing., Technische, Hochschule Georg Agricola
 • Кисельов В.Б. – д.т.н., проф., директор навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

При участі:

 • ГО «ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕННЯ КІБЕРПРОСТОРУ», УКРАЇНА
 • ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, УКРАЇНА
 • ГО «АСОЦІАЦІЯ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ», УКРАЇНА
 • ГО «АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ», УКРАЇНА
 • ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ, УКРАЇНА
 • УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ, УКРАЇНА
 • ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ НТУУ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, УКРАЇНА
 • ІНСТИТУТ АЕРОКОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НТУУ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, УКРАЇНА
 • ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, УКРАЇНА
 • ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.І.ВЕРНАДСЬКОГО, УКРАЇНА
 • ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.І.ВЕРНАДСЬКОГО, УКРАЇНА
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, УКРАЇНА
 • ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, УКРАЇНА
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, УКРАЇНА
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ», УКРАЇНА
 • ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ, УКРАЇНА
 • ВИЩА ТЕХНІЧНА ШКОЛА ІМЕНІ ГЕОРГА АГРІКОЛИ В БОХУМІ, НІМЕЧЧИНА,
 • ЦЕНТР ГУМАНІТАРНОГО ДІАЛОГУ ІМЕНІ АНРІ ДЮНАНА, ШВЕЙЦАРІЯ,
 • ІТАЛІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕКИ, БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ ТА УПРАВЛІННЯ НАДЗВИЧАЙНИМИ СИТУАЦІЯМИ, ІТАЛІЯ,
 • ЯПОНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА РАДА, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ,

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези доповідей, що включені до програми конференції, будуть розіслані всім авторам електронною поштою на початку липня 2023 р. Крім того, збірник отримає номер ISBN як друковане видання. Найкращі доповіді будуть опубліковані у фахових наукових журналах України.

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Робочі мови конференції: українська, англійська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
Доповідь надається українською або англійською. Автори повинні дотримуватися законодавчих вимог із опублікування матеріалів у відкритому друку.

Порядок розміщення матеріалу:
• код УДК;
• назва доповіді мовою оригіналу;
• прізвища та ініціали всіх авторів;
• організації, які представляють автори;
• e-mail автора, відповідального за доповідь;
• назва доповіді англійською мовою (для тез іншими мовами);
• анотація англійською мовою (від 50 до 100 слів);
• основний текст доповіді;
• перелік літературних джерел.

При оформленні матеріалів доповідей необхідно застосовувати зразки, що наведено нижче:

УВАГА!
• Не допускається автоматичних переносів слів та використання макросів.
• Абзаци позначати тільки клавішею «Enter», не застосовувати пробіли чи табуляцію (клавіша «Tab»).
• Не допускається використання ущільненого або розрідженого шрифту.

Матеріали підлягають рецензуванню!

Тези, що не відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть!
Заявки на участь у роботі конференції, тези та доповіді надсилаються електронною поштою:

mihajlova-a-v@ukr.net у файлах формату Word-2003 (формат сторінки А4, всі поля по 2 см, шрифт Тіmes New Roman, кегль 14, інтервал 1,0), обсяг основного тексту доповіді — від 1 повної сторінки до 4 сторінок.

Термін подання заявок і тез доповідей: до 26.06.2023 р.